Ürün
:
Plastik Kovan Numarası
Fiyat
:
2,50 TL
ÜRÜN BİLGİSİ

PLASTİK KOVAN NUMARASI 

Arıcılık malzemelerinden kovanları numaralandırmak için plasitkten imal edilmiş 1 den 10 a kadar rakam içeren malzemedir.

Kovanlar numaralandırılırsa kovanla ilgili kayıt tutma işlemi daha kolay hale gelir. Hangi kovana hangi işlem yapılmalı unutmamak için not edilmelidir.

Kovan Sicil Defterinin Tutulması 

Sicil defteri ya da sicil kartları tutularak koloniye ait bilgiler yazılmalıdır. Sicil defterinde her kovan için bir sayfa ayrılır. Hangi mevsimde kovana ne gibi işler yapılacağı, kovanın durumu, ana arının yaşı ve diğer özellikleri, kovandaki bal durumu, hastalık ve zararlılar olup olmadığı kaydedilir. Kovan numarası, kontrol tarihi, arı ırkı, yavru durumu, peteklerin durumu, oğul verip vermediği , bal hasadı ve arı hastalıkları ile mücadele tarihleri yazılmalıdır. 

Ana arının yaşı, yavru miktarı, koloninin gücü, bal ve polen rezervi, arının hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama tarihleri ve ilaçlama sebepleri yazılmalıdır. 4 çerçevede yavru, toplam 8 çerçevede arının olması istenir.