Ürün
:
Ana Arı Yetiştiriciliği Kitabı
Fiyat
:
50,00 TL
ÜRÜN BİLGİSİ

Ana Arı Yetiştiriciliği

Enver ÖDER in yazmış olduğu arıcılık kitaplarından biridir ve 301 sayfadır.

Bal Arısı Kolonisin Genel Yapısı

Dişi Bireylerin Gelişmesi(Ana ve İşci Arıların Farklılaşması)

Koloninin Ana Yetiştirme Davranışları

Ana Arı Yetiştiştirme Yöntemleri

Elde Edilen Arıların Bakım ve İdareleri

Erkek Arıların Yetiştirilme ve Muhafazaları

Bal Arılarında Çiftleşmenin Kontrolü

Bal Arısı Gen Kaynakları

Bal Arılarında Kalıtım

Yetiştirici Kolonilerin , Ana ve Erkek Arıların Seçimi ve Değer Biçilmesi

Balarılarını Islah Yöntemleri 

Ana Arı Hastalıkları ve Anormallikleri konuları ele alınmıştır.